Vedení účetnictví

 • Zpracování a vedení účetnictví pro firmy (a.s., s.r.o., k.s….)
 • Zpracování a vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické osoby (OSVČ)
 • V případě požadavků, zastupování klientů (firmy i OSVČ) při kontrolách na Finančním úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Zdravotních pojišťovnách.
 • Příprava veškerých výstupů (výsledovky, bilance a dalších finančních reportů dle dohody a požadavku)
 • Zpracování Kontrolního hlášení k DPH pro firmy i OSVČ.
 • Zpracování DPH pro firmy i OSVČ.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu pro firmy i OSVČ.
 • Zpracování dalších daňových přiznání dle požadavků klienta (daň z nemovitosti, silniční daň….)
 • Další účetní služby dle dohody, potřeb a požadavků klienta.
 • Doklady převezmeme na Vámi určeném místě dle Vašich časových možností.
 • Veškeré výstupy a výkazy je možné zpracovat také v anglickém jazyce.

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029

Ochrana osobních dat - GDPR

Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám.

Tyto údaje jsou využívány pro spolupráci podloženou smlouvou o poskytování služeb zpracovatelem, která zahrnuje ochranu všech sdělený informací k účelu poskytnutí služby.

Osobní data jsou dále uložena pro případné kontrolní mechanismy státní správy po dobu danou zákonem o uchování účetních dat a dokladů.

Data dále pro jiné účely nevyužíváme, pouze pro komunikaci při požadavku ze strany klienta formou e-mailu, nebo při požadavku státní správy na doložení daňových tvrzení, nebo nařízených kontrol.

Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR.