Služby

Vedení účetnictví

Zajistí Vám jednoznačný přehled Vašich výsledků a je ze zákona povinné v ČR. To se samozřejmě rovněž týká daňové agendy. Je obrazem Vašeho podnikání.

Ekonomické poradenství

Nikdo z nás není odborníkem ve všech oborech, a proto je velmi efektivní využít poradenství. Pomůže Vám řešit případné problémy nebo nejasnosti v oblasti ekonomiky firmy.

Controlling a analýza procesů

Pomůže Vám získat srozumitelný přehled o trendech a výsledcích Vaší firmy. Také zajistí pomoc při rozhodování do budoucnosti i při úspoře nákladů a efektivitě procesů.

Překlady

Dnešní globalizovaný svět podnikání mnohdy vyžaduje používání anglického jazyka. Prezentace, nebo výkaznictví v anglickém jazyce může pomoci získat obchodní partnery nebo klienty v zahraničí.

Používaný SW

Účetní SW POHODA, Excel, World, PowerPoint, PDF

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029

Facebook profil

Na mém Facebooku můžete najít mé články, které by Vás mohly zajímat.

Ochrana osobních dat - GDPR

Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám.

Tyto údaje jsou využívány pro spolupráci podloženou smlouvou o poskytování služeb zpracovatelem, která zahrnuje ochranu všech sdělený informací k účelu poskytnutí služby.

Osobní data jsou dále uložena pro případné kontrolní mechanismy státní správy po dobu danou zákonem o uchování účetních dat a dokladů.

Data dále pro jiné účely nevyužíváme, pouze pro komunikaci při požadavku ze strany klienta formou e-mailu, nebo při požadavku státní správy na doložení daňových tvrzení, nebo nařízených kontrol.

Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR.