Překlady

  • Zpracování prezentací v anglickém jazyce
  • Překlady běžných obchodních dopisů, objednávek, finančních výkazů a reportingu
  • Nastavení výkaznictví, reportingu a veškerých dokladů v anglickém jazyce
  • Příprava oficiálních finančních výkazů v anglickém jazyce
  • Příprava požadovaných výstupů v anglickém jazyce

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029