Ekonomické poradenství a konzultace

  • Ekonomické poradenství pro firmy i OSVČ
  • Zpracování prezentací pro vedení firmy v českém a v případě požadavků i v anglickém jazyce.
  • Poradenství a konzultace v oblasti efektivity nákladů. Návrh úspor a nastavení nových nebo rozšířených postupů pro vyšší efektivitu a finanční úspory.
  • Nastavení procesů pro řešení pohledávek a závazků. Vazba na firemní postupy a účetní metodiku.
  • Odborná pomoc a konzultace pro správu různých agend a evidencí (majetku, pohledávek, zásob...)
  • Úvodní konzultace s klientem zdarma.

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029

Ochrana osobních dat - GDPR

Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám.

Tyto údaje jsou využívány pro spolupráci podloženou smlouvou o poskytování služeb zpracovatelem, která zahrnuje ochranu všech sdělený informací k účelu poskytnutí služby.

Osobní data jsou dále uložena pro případné kontrolní mechanismy státní správy po dobu danou zákonem o uchování účetních dat a dokladů.

Data dále pro jiné účely nevyužíváme, pouze pro komunikaci při požadavku ze strany klienta formou e-mailu, nebo při požadavku státní správy na doložení daňových tvrzení, nebo nařízených kontrol.

Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR.