Controlling a analýza procesů

  • Nastavení, sledování a řízení provozních a režijních nákladů společnosti.
  • Návrh systému controllingu a reportingu na základě analýzy.
  • Zavedení controllingu včetně proškolení dotčených zaměstnanců a nastavení metodiky.
  • Návrh a pravidelné zpracování controllingových sestav.
  • Nastavení vhodných ukazatelů pro hodnocení zaměstnanců a výkonnosti firmy.
  • Zavedení procesu krátkodobého nebo dlouhodobého plánování. Příprava a nastavení hodnotících ukazatelů plnění plánu.
  • Ostatní controllingové činnosti dle požadavků klienta.

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029

Ochrana osobních dat - GDPR

Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám.

Tyto údaje jsou využívány pro spolupráci podloženou smlouvou o poskytování služeb zpracovatelem, která zahrnuje ochranu všech sdělený informací k účelu poskytnutí služby.

Osobní data jsou dále uložena pro případné kontrolní mechanismy státní správy po dobu danou zákonem o uchování účetních dat a dokladů.

Data dále pro jiné účely nevyužíváme, pouze pro komunikaci při požadavku ze strany klienta formou e-mailu, nebo při požadavku státní správy na doložení daňových tvrzení, nebo nařízených kontrol.

Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR.