Ceník

Zpracování finančních a ekonomických prezentací (dle náročnosti a rozsahu) 1 000-7 000 Kč
Hodinová sazba ekonomického poradenství a konzultace 850 Kč
Hodinová sazba projektů na snížení nákladů, řízení pohledávek nebo příprava směrnic 850 Kč
Hodinová sazba analýzy pro nastavení controllingu 950 Kč
Příprava prvních reportů k nastavení controllingu (po zpracování analýzy) zdarma
Hodinová sazba školení zaměstnanců vaší firmy (controlling a ekonomické procesy) 1 000-2 500 Kč
Překlady (finanční výkazy, zprávy, dopisy...) do nebo z anglického jazyka (1 str. textu) 750 Kč
Vedení účetnictví – podrobný ceník jednotlivých položek zašleme na vyžádání dle dohody
Ekonomické poradenství (návrhy úspor, poradenství v oblasti daní…) pro stálé klienty zdarma

Nejsem plátce DPH.

Kontaktujte mne

Markéta Šafářová
SOLDIMA

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3

Telefon: +420 721 282 752
Email: safarova@soldima.cz
IČ: 02285029

Ochrana osobních dat - GDPR

Veškerá vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím. Neposkytujeme je třetím osobám.

Tyto údaje jsou využívány pro spolupráci podloženou smlouvou o poskytování služeb zpracovatelem, která zahrnuje ochranu všech sdělený informací k účelu poskytnutí služby.

Osobní data jsou dále uložena pro případné kontrolní mechanismy státní správy po dobu danou zákonem o uchování účetních dat a dokladů.

Data dále pro jiné účely nevyužíváme, pouze pro komunikaci při požadavku ze strany klienta formou e-mailu, nebo při požadavku státní správy na doložení daňových tvrzení, nebo nařízených kontrol.

Dodržujeme všechny platné zákonné postupy dle GDPR.